Parama

Jeigu prijaučiate turizmui Lietuvoje ir jo populiarinimui bei Jums patinka mūsų vykdoma veikla – paremkite mus skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio.

Visos surinktos lėšos bus skiriamos agitacijai prieš šiukšlinimą ir brakonieriavimą, ekoturizmo populiarinimui bei naujų kelionių maršrutų Lietuvoje sudarymui.

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, Jūs galite 2013 m. sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti kurią nors pasirinktą organizaciją, galinčią būti paramos gavėju. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų. Jums tereikia nurodyti, kad savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) norite pervesti TPL.lt (VšĮ “IT Psichologija”, kodas 302919628).

2 % paramos nuo gyventojų pajamų mokesčio skyrimo formą užpildyti ir pristatyti galite iki š.m. gegužės 1d.

Kur pristatyti užpildytą formą? Išsirinkite Jums patogiausią būdą:

  • Pateikite ją valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui (atnešdami ar atsiųsdami paštu. Pastaruoju atveju, prašymas turėtų būti pateiktas voke ir ant užklijuotos linijos pasirašyta taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo). Prašymo formos FR0512 (02 versija) pavyzdys su užpildytais VšĮ “IT Psichologija” rekvizitais.
  • PATOGIAUSIA – Formą užpildykite elektroniniu būdu, pildant gyventojų pajamų deklaraciją;
    (Norėdami išsaugoti šabloną ir užpildytą įrašų bylą paspauskite  dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Save as“) Prašymo formos FR0512 šablonas ir  jo įrašų byla su jau užpildytais VšĮ “IT Psichologija” rekvizitais eFormFiller formatu. Atsisiųskite eFormFiller programą, atsidarykite su ja FR0512 šabloną, tuomet atidarykite įrašų byla su mūsų rekvizitais, papildykite bylą savo duomenimis, ir persiųskite į VMI portalą http://deklaravimas.vmi.lt.
  • Prašymo formą FR0512 užpildykite tiesiogiai VMI deklaravimo portale:
    prisijungę prie portalo spauskite nuorodą “Paramos skyrimas”(dešinėje pusėje) ir pasirinkite apvalią mėlyną piktogramą “Pildyti formą tiesiogiai portale”.  Toliau liks tik įrašyti savo duomenis ir VšĮ “IT Psichologija” paramos gavėjo kodą, kuris yra 302919628. Iliustracija.

Jei Jūs privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Jei šios deklaracijos Jūs teikti neprivalote, tai prašymą turite pristatyti pats, arba per savo darbdavį, jam sutikus. Pastaruoju atveju, prašymas turėtų būti pateiktas voke ir ant užklijuotos linijos pasirašyta taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.

Pastaba:nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Įrašų byloje su mūsų rekvizitais parinktas laikotarpis yra 5 metai, jeigu norite galite šį laikotarpį pakeisti. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

VMI pateiktos bendrosios prašymo formos FR0512 pildymo aprašas.

Mūsų rekvizitai ir kontaktai pasiteiravimui.

Dėkojame Jums! :)