Lankytinos vietos

“Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų” bažnyčia Merkinėje 32

Paskelbta: 2009-01-27

merkines-baznyciaMerkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia stovi Merkinės miestelyje, netoli jo centro. Gotikinė, po rekonstrukcijos įgavusi baroko bruožų. Tai XVII a. architektūros paminklas.

Manoma, kad pirmoji bažnyčia pastatyta iš tvirtovės iki 1387 m. Bažnyčia Merkinėje minima 1392 m., 1496 m. atnaujinta. 1442 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras bažnyčiai skyrė turtų. Kiti valdovai juos papildė 1516 ir 1582 m. 1607 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas (fundatorius burmistras Kristupas Steponis), 1615 m. pastatyta mūrinė bažnyčia.

Manoma, kad pirmoji bažnyčia pastatyta iš tvirtovės iki 1387 m. Bažnyčia Merkinėje minima 1392 m., 1496 m. atnaujinta. 1442 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras bažnyčiai skyrė turtų. Kiti valdovai juos papildė 1516 ir 1582 m. 1607 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas (fundatorius burmistras Kristupas Steponis), 1615 m. pastatyta mūrinė bažnyčia.

Kontaktai
Liepų g. 9, LT-65336 Merkinė, Varėnos r.
Telefonas: (310) 57371

Komentarai:

  Eugenijus

  Mielieji krikščionys! Tie, kurie vykstate į Merkinės (Česukų) piramidę arba lankotės Žėkų sodybos stabų apartamentuose ,labai rizikuojate savo kūno, dvasios ir sielos gerove šiame ir pomirtiniame gyvenime. Š. m. vasario 12 d. Marijos radijo laidoje "Klausk drąsiai" kunigai atsakė, kodėl pavojinga ten vykti. Jokio Dievo piramidės po gaubtu teritorijoje nėra, o tik piktasis ,kuris laukia, kad pagrobtų lankytojų sielas per ten vykdomus cirkus. Kas vyksta į šį stabmeldyną, tie nusideda Pirmąjam Dievo įsakymui. Patariama atsiriboti nuo tos vietovės, atgailauti, kad nebūtume atskirti nuo Tikrojo Dievo Viešpaties Jėzaus Kristaus. Melskimės į Dievą Šventąją Dvasią, jog įgytume išminties ,supratimo dvasios atskirti Tiesą nuo melo, Povilo velnio titano tamsą nuo Kristaus Šviesos!

  13 vasario, 2022
  liudas

  Biblijos studijos fondas apie Merkinės piramidę TIESOS ŠAUKLIAI A.Vėberis liudija : „ Merkinės piramidė pastatyta Česukų kaime, privačioje Žėkų valdoje, tai jaukas spąstams arba dar vieni Lietuvoje išdygę pragaro vartai. Suveikė sapalionės apie antgamtines vizijas ir įvairių dievų anomalijas, kurių P.Žėkas paaiškinti negali. Tipo, virš proto ribų. Paklausius vieno keliauninko Petro, kuris į piramidę apsilankė su invalide savo mama jau penktą kartą sako, kad daugiau nebegrįš, nes apart kančios, jokios pagalbos iš tos ,,šventyklos“ nesulaukė. Kitas artimiausias piramidės kaimynas stebėjosi žmonių kvailumu ir naivumu, kad apsilankantys tiki šios vietos išskirtine aura ar dvasine galia. Tai akivaizdus verslas priešinantis Dievo valiai. Artimiausias kaimynas pasakojo, kad Povilo atsigimimas į savo protėvius. Tai liga arba apsėdimas. Mat, jo senelė turėjo savotiškų silpnybių. Apie Merkinės ,,šventovę", paklausius P.Žėko, jis jau kalba daugiau realistiškai ir sako, kad pats tobulėja. Sugalvotas mitas apie dvasines galias čia žmones neva gydo. Tik neaišku nuo ko? Manyčiau nuo fanatizmo ar šizofrenijos priepuolių bei aklo pasitikėjimo klaidintojo išmone. Šėtonas tą darbą sugeba atlikti meistriškai . VARTAI Į PRAGARĄ arba JAUKAS SPĄSTAMS APTEMUSIO PROTO ERA. Plastmasiniai ,,bambaliai" ,,šventam vandeniui“ iš artezinio šulinio. Metalo konstrukcijos satanistinės priedermės ir masonų ženklų statinys. Jis ganėtinai įspūdingas ir viliojantis. Tai jaukas spąstams. Pakėlus vazos dangtį pasigirsta paslaptingas garsas, tarsi lįstų šėtono dvasia iš pragaro. Vazų viduje įdėti plastmasiniai maišeliai su pritrupintomis ,,plotkėmis". Visur slypi sukonstruoti paslapties šydai: muzika, garsai, satanistiniai ir masonų ženklai. Apart beprasmių kelionių, tuščiai laiko švaistymo vėjais, išlaidų, o pakliuvus į piramidės vidų įtampos, savotiškos baimės ir krintančių materialinių turtų į aukų dėžutę ar vandens ,,bambalio“ išsinešimui, su čia pat vazose pateikiama ,,užkanda‘‘ vadinama ,,stebuklinga‘‘ duona. Dvasinių turtų gauti daugiau nei meldžiantis užsidarius savame kambarėlyje niekam nepavyks. Nebent trumpam, kol ištuštėja kišenė ir toks lengvatikis iškeliauja anapilin. Tokių ,,šventovių“ dvasine prasme, kaip Česukų piramidė, pilna Lietuva. Juk kvailą net bažnyčioje mulkina ir muša, o velnias užlipa net ant altoriaus. Pasėta blogio sėkla duoda vaisių ir bujoja. Į Merkinės Česukų kaimo vienkiemį plaukia žmonės ne tik iš Lietuvos. Eurai į aukų padėtą dėžutę vos ne savomis kojomis įlenda. Kai kas, tikėdamas stebuklų galia, patiki ,,šventiku‘‘ ir milijoną investuoja“.

  8 vasario, 2021
  Eva

  MERKINĖS PIRAMIDĖS ATSIRADIMO ISTORIJA I Labai dažnai Balsai pasigirsta vaikystėje. Be jokių pastangų ir norų, tiesiog berniukas ar mergaitė ima tuos balsus girdėti ir su jais kalbasi. Septynerių metų Povilas išgirdo Balsą Merkinės bažnyčioje, kuris vaikui prisistatė ANGELU Sargu. Balsas pirmąsyk jį užkalbino tiesiog iš oro. Davė vaikui pojūtį, kad jis išrinktasis, ypatingas, nes būtent jį pasirinko. Mama iš karto suprato teisingai, kad tai lyg bausmė, o ne kokia Dievo dovana. „Angelas“ visais būdais atmetinėjo mamos Onos įtarimus, kad jos sūnus kažką nežemiško girdi. Nelabasis kėlė tą vaiką į padanges ir miglotai užsiminė apie jo laukiančią ypatingą misiją. Povilas su mama Ona, ypač nesusigaudantys dvasiniuose dalykuose, ištyžo nuo malonumo , manantys, kad iš tiesų bendrauja su Dievo tarpininku angelu. Kitądien po perkūnijos ir žaibo trenksmų, blyksnių - Žėkai pradėjo galvoti, kad tai jau ir yra misijos pradžia. Balsai tuo pasinaudoję , kad Povilas beveik kasdieną ieškojo progos juos išgirsti - pradėjo su juo bendrauti. Vakarais vaikas pasakodavo mamai, ką naujo sužinojo ir patyrė. Ir taip penkis metus Povilo mama užuot meldžiusi Dievo pagalbos sūnui, prašinėjo Povilo, kad šis klausinėtų „angelo“ visokių žemiškų niekniekių. Tariamas angelas anksčiau vizitavęs kaip malonė, dabar lankosi kasdien, ir atsiliepia pašauktas, užkalbintas. Povilui sako esąs angelu, Dievo siųstuoju, tiesiog antgamtiniu bičiuliu. Kad nesukeltų įtarimų, pačiu dievu prisistato rečiau. Povilas su mama Ona lankė bioenergetikų paskaitas Alytuje , skaitė ezoterines knygas, su bičiuliais domėjosi Ošo meditacijomis, Satje Sai Babą ir kitus okultistus magus laikė šventaisiais. Antras kelias sulaukus pilnametystės(aštoniuolikos) irgi siejamas su intesyvesnio kontakto paieškomis. Balsas ėmė siųsti vizijas apie savo aplinką. Prisistatančios dievu ar angelais dvasios, turinčios savitai viliojančių bruožų, vėl ėmė kviestis bendravimui. Povilas, be dievų ir angelų, įgyjo daugiau pažįstamų ir bičiulių žmonių, kurie su juo kontaktuoja iki šiol. Iš tikrųjų, Balsai pervedė savo žmogų Povilą ir jo bičiulius į atitinkamą kompaniją, ir jau perleido jų globai. Pasiūlyta užduotis padaryti statinį iš trijų metalinių strypų. Strypai reikalingi, kaip antenos kontakto užmezgimui su tomis balsų būtybėmis. Pasiūlė tada, kai įsitikino visiškai aklu ŽĖKŲ atsidavimu jiems ir tuo, kad pavyksta sugundyti per puikybę. Balsas iš šalies jam pasakojo paslaptis, kurių jau – tiesą sakant – nebėra kaip patikrinti, išskyrus Povilo pranašautą 2012 metų pasaulio pabaigą . Angelas balsas pasisiūlė Povilui, kaip išrinktajam, pačiam tapti Mokytoju, o mokinių žadėjo parūpinti, jei jis pastarojo klausysiąs visą gyvenimą. Povilas būdamas paklusnus balsams , pasitelkdamas draugus pastatė tuos tris metalinius strypus(antenas), kuriuos sujungė bendra viršūne. Visa tai balso nurodymu pavadino PIRAMIDE. . Vis dėlto reikėjo panaudoti Dievo Šventosios Dvasios apsaugą jau pirmojo kontakto metu. Vaikui tai turėjo paaiškinti mama Ona . Privalėjo šauktis Marijos ir visų šventųjų pagalbos. Niekuomet neišsižadėti savo krikšto Bažnyčios, joje teikiamų šventų sakramentų, ypač krikšto, kuris yra, kaip apsauga nuo tų NELABŲJŲ DVASIŲ. Galbūt eiti pas psichiatrą. Kontaktuotojas suprato, kad tai tolygu ilgam užrakinimui ir nesiryžo konsultuotis. Praktiškai išsikapstymo nėra, jei neatmetama Piktojo intervencija , nesugrįžtama pas V.J.Kristų. Ne kiekvienas dvasininkas gali pagelbėti. Bažnyčios kunigas dažniausiai įtars turįs reikalą su psichiniu ligoniu ir gali nesileisti į kalbas. Tik profesionalus egzorcistas, kuris vienintelis iš karto gaudosi situacijoje, gali išgelbėti bent nuo dalies apsėdusių dvasių. Piktojo balsai sieloje žiaurūs ir baisūs. Joks kontaktuotojas ir jo bičiūliai be pasekmių neišsikapsto. Viskas vyksta panašiai, kaip tam verslinkui apie kurį Povilas pasakoja tinklalaidėje apie angelus. Pakol nesimeldė žmogelis, viskas buvo idealu, klestėjo verslas, netgi priešus nugalėdavo. Kai tas verslininkas pradėjo krikščionišku keliu eiti, verslas griūvo, nesisekė . Nelabieji tamsos angelai pradėjo putotis, visaip trugdyti eiti TIESOS IR MEILĖS DIEVUI IR ŽMONĖMS KELIU. Panašiai buvo, kai statė kupolą Žėkai su bičiuliais . Nugalėjo visus priešus, nes NELABIEJI BALSAI BUVO SU JAIS IR LIKO IKI ŠIOLEI.

  21 gruodžio, 2020
  saulius36

  Merkinės Česukuose viskas sukurta vardan tos titano piramidinyčios. Titanai, tai ne dievai, o piktosios dvasios. Povilas neva kasdien kalbasi su dievais, angelais. Jis klausinėja visokių dalykų, kurie dvasiniame gyvenime yra tik kliūtis. Tikrasis Dievas Sutverėjas visuomet pats reiškiasi per Dievą Šventąją Dvasią. Jei mes klausinėjame dievų, kaip Zekai, tai galimai atsako arčiausia esančios piktosios dvasios. Su angelais tas pats. Jie skirti garbinti ir šlovinti Dievą, yra tarpininkai tarp Jo ir žmogaus. Per V. J. Kristų skirti tik IŠGANYMUI. Kas klausinėja angelų, tas yra okultistas, kuriam atsako tamsybių piktosios dvasios. Šiuo atveju titanai. Piramidės yra ryšio priemonė arba raganių įrankis bendravimui su tamsos galybėmis ir niekuomet su Dievo Šventosios dvasios angelais.

  15 gruodžio, 2020
  Genovaitė

  Merkinės tipo Čiasukų piramidės kupolas su trimis metalo strypais išore pateikiamas , kaip koks saldainiukas. Tenai gamta nuostabi ir tikrai Dievo kūrinys. Tačiau , kas padaryta joje žmogaus rankomis yra tik stabmeldystė. Kad tikėti bet kokiu dalyku visuomet turi būti rašytiniai šaltiniai. Anksčiau tokie parašyti buvo paties raganiaus Povilo. Dabar visi panaikinti iš jo puslapių. Matyt suprato, jog geriau žmonės nežinotų, kas ten yra. Be to prieštaravo vienas kitam laike,įvykiuose,gąsdinmuose dėl pasaulio pabaigos 2012 metais. Jei nėra aprašymo,kas ,kada ir kaip - vadinasi ankstesni Povilo paistymai ,kurie yra dar čia išlikę kaip citatos ,buvo tik kliedesiai arba gudriai suregztas melas. Melo kunigaikštis yra LIUCIFER. Išvada peršasi savaime: MERKINĖS ČIASUKUOSE KUPOLAS SU JO VIDUJE TRIKAMPE PIRAMIDE YRA TAMSOS NAMAI ,KURIE SUINTERESUOTI LANKYTOJUS ATITRAUKTI NUO TIKROJO DIEVO. Lankytojai praranda V.J. Kristaus malones teikiamas per šventus sakramentus,galimai apsėdami šėtono.

  19 lapkričio, 2020
  Liudas

  Povilas labai gudrus: pervadino kryžius,paslepė savo raštus,knygelės turinį. Matyt pats suprato, kad tai, ką parašė yra visiškas marazmas. Tai jo liga arba velnio apsedimas po mokymosi bioenergetikos Alytuje,Ošo meditacijos. Taciau, kaip dabar sunku pripažinti klydus, kad jo sukurtas dievas yra titanų pagal Povilą. Juk nereikia dirbti, o,pinigai byra,kaip iš rago. Viskas ,kas piramidėje,aplink ją, pagoniški kryžiai, vienas su prailginta kryžme netgi satanistinis,parodo, kad tai yra tik ZMONIŲ MULKINIMO OBJEKTAS.Kas jame buvo,atlikinejo ritualus nusidėjo prieš PIRMĄJĮ DIEVO ĮSAKYMA.

  14 gegužės, 2020
  Vidmantas

  Okultizmo objektas toji titaniška piramidė. Povilo rastai vieni kitiems prieštarauja, jis ne tik ligoniukas, bet gudrus . Niekada neaiškina koks ten Dievas gyvena . PrIstatė kryžių, kurie be Kristaus yra niekas arba reiškia mirtį. KAS APSILANKO PIRAMIDĖJE, TAM REIKIA IŠSILAISVINTI DIEVUJE JĖZUJE KRISTUJE PER JO ŠVENTUS SAKRAMENTUS.

  9 balandžio, 2020
  LIETUVA EINA Į PRAŽŪTĮ

  OKULTIZMO KONSPEKTAI USPASKICHO KNYGOJE .Pagal tai žmonės atlieka pratybas. NEGALIMA KRIKŠČIONIMS TOKIŲ PRATYBŲ ATLIKINĖTI, DARYTI PRAKTIKAS PIRAMIDĖJE.VYktariukas KAIP PIRAMIDIERIUS SUKŪRĖ OKULTIZMO KONSPEKTUS . Viktoras Uspaskich - " Mano ligos ir priešai – mano geriausi mokytojai." Į knyga yra su rašyta iš visokio plauko okultistų rašliavos... matyt išversta į lietuvių kalba...TAI GRYNAS OKULTIZMAS, BEJE PAVOJINGAS VISUOMENEI, KAIP PSICHOTRONIKA .KAŽKODĖL VADINA PSICHOLOGIJA TĄ PARAPSICHOLOGINĮ OKULTIZMĄ.Praktikas atlikinėti tokias yra grynas pasidavimas demonams, nes per bet kokį OKULTIZMĄ apsėda Demonai, kaip piramidėje Čiasukų Jablonovkoj.. Egzorcisto puslapyje apie okultizmą ir apsėdimus plačiau.

  16 spalio, 2016
  Gilė

  Gilė Niekada neturėjau noro nei apsilankyti, nei domėtis povilo piramide. Bet atsitiktinai paskaičiau jo motinos rašinėlį pavadintą knyga. Parašyta motiniškai šiltai, romantiškai. Tada pasidomėjau pačiu povilo mokymu. Nei cituosiu nei aiškinsiu, bet man aišku: tai puolusių angelų tarnas, medžiojantis mažatikius, kenčiančius, kad per apsilankymą piramidėje ir šiokius tokius trumpalaikius poveikius pririštų žmonių sielas prie puolusių angelų ir amžiams pražudytų jų sielas - paaukotų nelabiesiems. Jei pastebėjote povilas vengia žodžio Dievas jis sako"mano dvasinis šaltinis", dar gražiau jis drįsta teigti , kad Dievo pradai yra du gėris ir blogis!!!!!!!Išvada - povilas, naivuoliu apsimetęs piktųjų dvasių tarnas. Saugokitės ir kitus saugokie.

  24 balandžio, 2015
  MERKINĖS(ČESUKŲ) PIRAMIDĖJE ĮSITAISĖ TITANAI ARBA DEMONAI

  Žmonės geriau renkasi velnių titanyčią nei Bažnyčią. Raganiai visus veda pragaran- filmą pažiūrėt verta Cesuku- zeku piramide, igyvendintas 3d metodas, kaip issikviest demona. Demonai isskvieciami apskritime nubrezus trikampi su atitinkamais zenklais- simboliais kampuose, ir kalbant atitinkamus zodzius. Kas tingi biblija ir knygas skaityt, paziurekit seriala 'supernatural' apie demonu, vampyru ir kt butybiu egzistavima ir ju naikinima, apie sielos pardavima, norint sekmes ar ka isgelbeti is artimuju. Vercia apie daug ka pamastyti, o kam idomu ir giliau pakapstyti, pasidometi ar tikra ar ne. Tai kaip minejau, ta piramide demonu issaukimo vieta, o ne kazkas tauraus, nors atrodo labai graziai.Kazkaip nebuvau nusistacius nei uz, nei pries, tiesiog mano pastebejimas formoje, kad zmones gali gauti kazka blogiau, kartu su pagerejimu ar trumpalaiku pagerejimu. p.s.Jei rusiskai suprantat, ta seriala 'supernatural' rasit www.friday.ru (gal ir kitur, bet ne ieskojau). Titanai yra demonai .

  29 lapkričio, 2013
  Įsitikinau,piramidė tarnauja pragarui

  Iš Povilo biblijos- kas yra devas(ištrauka) : Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai iš istorijos: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras. Stebėtojas Pažystami vežė sergantį tėvuką į tuos pragaro vartus. Lauke pasakojo išrikiuota juodosios keramikos vazos į kurias dedama didelės sumos už įėjimą, atsieit savanoriškos aukos. Tačiau vos grįžo namo, kadangi tėvukas buvo labai tikintis, jam nepadėjo piramidė ir vos tik pasiekė lovą, numirė.

  1 rugpjūčio, 2013
  Okultizmo paslaptis įminta,jo klasta atskleista

  PARAPSICHOLOGIJA, OKULTIZMAS , EZOTERIZMAS, ASTROLOGIJA IR KITA MAGIJA LIETUVOJE PROBLEMA. Apie okultizmą(ezoteriką) atsako kunigas A.Peškaitis: Ar krikščionybė nepripažįsta paranormalių reiškinių egzistavimo? Krikščionybė neneigia, jog egzistuoja mums nesuvokiamų galių, tačiau labai pabrėžia, kad santykis su tokia galia negali būti vartotojiškas bei įspėja, jog perdėtas dėmesys paranormaliems reiškiniams geba ne tik įvelti į maginį kalbėjimo būdą, bet ir kelia rimtų pavojų asmeniui. Krikščionybės požiūriu domėjimasis net, atrodo, „nekaltomis“ okultinėmis praktikomis tikrai nėra deramas pramogavimo būdas bei mažų mažiausiai kelią sumaištį žmogui. Pavyzdžiui, dėl horoskopų ar Zodiako ženklų. Negalima atmesti galimybės, kad tai, kokiu metų laiku žmogus gimsta, kokioje geografinėje vietoje, pagaliau, kokių maisto medžiagų gavo vaisius, kol buvo įsčiose, iš dalies priklauso ir vaiko charakteris. Yra daugybė mums įtaką darančių veiksnių. Bėda ta, kad horoskopų kūrėjai, astrologai bando tuo pasinaudoti ir atrasti viską paaiškinančias ar leidžiančias atsitiktinumus suausti į griežtą visumą formules. Taip pat jų veikla sąmoningai ar nesąmoningai programuoja žmogų. Apsisprendimo laisvę pradeda keisti neįsisąmoninta manipuliacija. Apie okultizmą ( ezoteriką) plačiau paskaitykite internete: EZOTERINĖ KASDIENYBĖ: OKULTIZMO, PARAPSICHOLOGIJOS, EZOTERIZMO, MAGIJOS DISKURSO PROBLEMA LIETUVOJE A JEI NORITE SUŽINOTI APIE SAVO PRAEITI, DABARTĮ, Aušra Kristina Pažėraitė Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras.---- PASKAITYKITE: Bažnyčios požiūris į okultizmą visais laikais buvo vienareikšmiškai neigiamas. „Nėra nei baltos, nei juodos magijos. Visi burtai yra blogis“, - LŽ tvirtino klebonas Valerijus Rudzinskas. Vilniaus Bernardinų bažnyčios klebono, religijos mokslų magistro, Naujųjų religijų centro valdybos nario Arūno Peškaičio nuomone, okultizmas šiuo metu įvilktas į labai patrauklius drabužius, kartais pateikiamas net kaip krikščionybės pagilinimas arba pratęsimas, dažnai nuspalvinamas moksliškai skambančiais terminais - energetika, ekstrosensorika. Tačiau okultizmo esmė lieka ta pati - pažadinti žmogaus slaptąsias galias, kurios yra ne kas kita, kaip dvasios galimybė susitikti su tamsiųjų jėgų pasauliu. Žmogui neužtenka Dievo duotų pojūčių, jam reikia dar kažko, per ką jis galėtų manipuliuoti šiuo pasauliu, situacijomis ir kitais žmonėmis. „Užsiimdamas okultizmu ir siekdamas manipuliuoti antgamtiniu pasauliu žmogus žaidžia neleistiną žaidimą, siekia santykio su šėtonu. Tai gali pasireikšti nepageidaujamomis pasekmėmis, neurozėmis, psichikos sutrikimais, net apsėdimu. Reikėtų vengti dalykų, kurie neneša šviesos“, - perspėja dvasininkas A.Peškaitis.---- Jei norite viską sužinoti apie savo ateitį, prašau paskaitykite puslapyje NACIONALINĖ EGZORCISTŲ ASOCIACIJA: "VISKAS APIE OKULTIZMĄ Georges MORAND Aiškiaregystė, horoskopai, spiritizmas, kerėjimas, magija ir t.t."

  20 balandžio, 2013
  VELNIO NAMAI ČESUKŲ PIRAMIDĖ

  KITŲ AKIMIS,KAS TAI PER OBJEKTAS Ištraukos iš knygos „ Aklas aklųjų vadovas " „Kadangi jie tarnauja velniui, tad jiems padedančios jėgos yra pragaro piktosios dvasios, tie patys išvaryti iš Dangaus angelai, dabar patapę demonais. Savo galių jie neprarado ir naudoja jas tarnaudami šėtonui ir jo tarnams šioje žemėje, – visokio plauko magams, būrėjoms, ekstrasensams, ar Merkinės piramidės šeimyninės rangos sukčiams. Turiu žodį ir Merkinės merui – jei miesto valdžia nesustabdys šios veiklos, gausus bus psichikos ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš kur pasipelnyti… Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, lai žino, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio… O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis, šėtonas ir jo tarnai demonai, bei apakinti arba klastingi žmonės: „Jų atveju šito amžiaus dievas (šėtonas) apakino netikinčiųjų protus, kad nematytų Kristaus garbės Evangelijos spindėjimo….Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas!... Tai nėra nepavojinga ir nereikšminga! Tai – nuodėmė ir pasišlykštėjimas Dievui!“ Įdomiai rašoma apie L.P. ir P. Ž. puslapyje atrakinus: A.VEBERIS." ŠVENTOVIŲ IR NELAIMIŲ DAUGĖJA". Merkinės( Česukų) piramidės veikla yra New age. Titanai su Liuciferiu valdo ją. Pakartoto Įstatymo knygoje izraelitams Dievas nurodo, kaip elgtis, ko nedaryti, kai įeis į Pažado žemę: „Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtojų, nei mirusiųjų dvasių iššaukėjų, nei žynių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, ir už tokias bjaurystes Jis išnaikins tas tautas, prieš tau užimant kraštą. Būk tobulas prieš Viešpatį, savo Dievą“ (Įst 18, 9–14). Šventojo Rašto ištraukose atrandame įvairių dvasinių veiklų, kurios šiandien vadinamos ezoterinėmis. Dievas jas įvardina kaip „bjaurystes“, nes tai nėra tinkamas dvasinio pasaulio pažinimo būdas. Ezoterika – nekrikščioniška dvasinė veikla, kuria praktikuojantis žmogus tampa vienaip ar kitaip nuo jų priklausomas bei įtakojamas demoniškų jėgų. Nekrikščioniška dvasinė veikla: nekūniškoji patirtis (savęs stebėjimas iš šalies), okultiniai žaidimai; stiklinio rutulio, stalo stumdymas, kilnojimas; ateities būrimas rutuliu; burtažodžiai, užkeikimai; ritualiniai giedojimai, mantros; sugestija, mentalinė kitų kontrolė; automatiškas rašymas; dvasių vedimas; pranašavimas, aiškiaregystė, Taro kortos; būrimas iš delno, arbatos ar kavos tirščių; astrologija, horoskopai; hipnozė; spiritizmo seansai, kultai; baltoji ir juodoji magija ir kt. („Septyni žingsniai į laisvę Kristuje“, N. T. Andersonas). Aišku, tai toli gražu dar nėra visas sąrašas. Naujojo amžiaus (Ne Age) judėjimas ir šiuolaikinė ezoterika radosi visiškai nepriklausomai nuo bažnyčių, kaip „alternatyvaus religingumo“ forma. Šiuolaikinė ezoterika kaip „religijos pakaitalas“ yra toli pažengęs pokrikščioniškas reiškinys. Ji siekia pranokti ne tik tradicinį mokslą ir mediciną, bet ir krikščionių bažnyčias kaip „atgyvenusią pakopą ir atgyvenusį mąstymą“. Krikščionys tame įžvelgia šėtono gundymą.

  14 vasario, 2013
  AR REIKALINGAS OBJEKTAS ČESUKUOSE TITANAMS

  DVASINIKAMS,GYDYTOJAMS MEDIKAMS,VISIEMS , KURIE NORI LIKTI DIEVUJE: Ką galvojate apie tai, kokia Jūsų nuomonė? Kodėl valdžia negali sutramdyti tokių demoniškų Objektų statybos nors visos Lietuvos ir visų konfesijų dvasininkai tą suprasdami sako : TAI NEW AGE. Šis straipsnis, "Ekskursija po turgų, kuriame apsiperka raganiai" ir komentarai internete apie raganavimą leido suprast, kad Merkinės(Česukų) vadinamos piramidės Komplekse viskas yra, ką raganiai perkasi : Lietuvos Objekte Merkinės( Česukų) piramidėje tik viskas paprasčiau. Kas reikalinga raganavimui padiktavo devas titanas. Tai antikrikščioniški kryžiai, strypai su dvasiomis bendrauti, tinklas, kad gerosios dvasios angelai netrugdytų, kai meldžiasi žmonės prie trikojo ant kurio sudėti titano pakrauti blynukai, vanduo plastike, raganiški ratai , trikampiai, juoda katė, šuo, ožio įvaizdžio galva stilizuotais ragais, žvakės indo viduj, kaip pas vyriausiąją raganą Viliją, antikrikščioniškoji biblija ,daug akmenų, iš šimtai nuverstų metalo kryželių ir stiklo milžiniškas burbulas, taisyklės, kaip vaikščioti raganavimo objekte, kad nesumaišytume kortas titanams.( Merkinės ( Česukų ) piramidė - titanai). Sinkretizmas ar raganavimas Lietuvoje Sirijaus " Pakylėtieji Valdovai", Merkinės piramidė, Urantija remiasi ne Biblija, o diktavimais. Diktavimais kažkokių dvasių, neva sirijuj pasiuntinių iš pvz. Jėzaus ( mažesnėm raidėm rašo sant kumaros), o kitur, kad Santos kumara yra Liuciferis. Vadinasi, kad diktavimai nuo Liuciferio sirijaus T. Mikuškinai padiktuoti, Urantijoje panašiai, nukopijuota nuo to paties okultistės E. Blavatskajos teosofinio mokymo. Merkinės piramidės Povilas Ž. rašo, kad jo dievas didysis angelas. Povilo dievą sukūrė titanai. Vadinasi, kad tas pats Liuciferis, tik tarpininkai kažkokie titanai arba demonai. Visuose paminėtuose judėjimuose minima ženklai: piramidė, ugnis,karma, čiakra, reikarnacija, dievas neva tik energija, kuria galima žmones gydyti.To paties moko raganyno mokykla Vilniuje. Visi judėjimai, įskaitant raganynus, paremti New age.Tų judėjimų priešprieša yra krikščionybė. Vadinasi, kas sinkretizmas eina koja kojon su raganavimu. Patogu ir greita. Tačiau, jei esate pakrikštyti, verčiau apie tai paskaitykite : Klausimai- atsakymai Bažnyčios , piramidė, raganynas, Antikristas, egzorcistas.lt.... .AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS. Jei visi pagonys, smalsuoliai lendantys piramidės Česukų tinklo gerbėjai žinotų, kad po jų mirties juos valdys dvasia šeimomis po 12 sielų,o ne Dievas, tikiuos net arti neitų, namuose neprisimintų tą baisuoklę dvasią, kuri tupi raudonam rate... kad žinotų žmonės, jog net ne angelas kalbėjo Povilui Merkinės bažnyčioje. Visa tai aprašo Žėkai savo knygoje ir Povilas atskirai raštuose Dvasinė informacija google .Švieskite, žurnalistai žmones, kad visi žinotų, ką rašo Žėkai apie Dvasią, kuriai po mirties garbėjai priklausys.Patyrinėkite ženklue, nes jie viską parodo be žodžių. Dievas SUTVERĖJAS mus moko TAI DARYTI .

  26 sausio, 2013
  MARANATHA

  PIRAMIDŽIŲ TYRĖJAI,SPECIALISTAI PERSPĖJA: Internete rašo, kad visos piramidės iš metalo ir stiklo, be stogo labai žalingos sveikatai, nes magnetizuoja energetinį kūną, jį ardo.Tad kūnas tampa trapus staiga kaip stiklinis. Ligos atveju, išgelbėjimas žmogaus medikų pagalba praktiškai neįmanomas. Česukų piramidė iš metalo ir stiklo, be stogo netgi su metalstiklo tinklu - darykite išvadas... Nereikia "piramidės "sudievinti, nes Dievui tie objektai niekada nebuvo reikalingi. Internete yra daug medžiagos, kuri liudija, kad piramides naudojo(a) masonai, Liuciferio garbintoja E. Blavatskaja, Hitleris, burtininkai( raganiai), sirijai ir kiti Newage.

  18 sausio, 2013
  TIESIOG NENUGINČIJAMA

  "Šešėlis: Pasirašė Poviliukas sutartį su šėtonu ir kvailina žmones. Arba jį patį kvailina šėtonas, o Poviliukas svaiguliuoja. " Tą rodo visi ženklai Česukų komplekso titanams būstinėje, aplink ją, Žėko knyga,kiti visi jo raštai, Lietuvos Bažnyčių vyskupijų perspėjimas dėl Newage ten, regimi šėtono darbai: maginiai ratai po trim strypais su dvasiomis susisiekti,"Liuciferio komunija", vanduo, kryžiai, kuriuose nukryžiuota Dievas Tėvas, Dievas Šventoji Dvasia,tiesiog širdis . Tinklas ant strypų taip pat iš parverstų kryželių. Ši Česukų būstinė tikrai ne Dievui Sutverėjui, o Antikristui ir jo agentams. Pagrinde titanai aprašomi raštuose, kad jie sukūrė dievuką Povilo: Povilas Žėkas rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai." • Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. • Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. • Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.

  17 sausio, 2013
  AKTUALU JAU ŠIANDIEN

  Kunigai, netylėkite. Skubu. Padėkite pabėgti nuo titanų piramidės tinkle esančių: Povilas Žėkas rašo:"Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys...." :" "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai: Atsiradimas: • Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. • Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. • Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras. Gebėjimai: • Titanų oda yra labai stipri išskyrus kaklo zonoje. • Titanai yra greitesni už vampyrus, taip pat už juos stipresni ir gali atlaikyti daugiau smūgiu ir ilgiau nepavargsta. • Titanų rega, klausa ir uoslė yra keliasdešimt kartų geresnė negu gyvūnų, ir tik šiek tiek geresnė negu vampyrų. • Titanai dažniausiai turi po vieną, o labai seni Titanai, ir po dvi galias. • Titanai yra nemirtingi, jie atsparūs ligoms ir greitai gyja. • Atsparumą ligoms Titanai gali valdyti, jeigu nori, jie gali susirgti bet kokia liga ir greitai išgyti. Kitus ir stiprina . Nuor podpisų in anų širdį po vožtuvu. Dieve, kurs mane sukūrei, Viešpatie ką reik daryt? Kaip atsijungti nuo to titano raudonjo kundalino( gyvuliškos energijos), kuri mainoma į mūsų gerąją....gyvuliškoji arba žemiškji energija žemiškai stipresnė, tačiau po mirties nulis... man gaila tų, kurie taip pasijungė titano kundalinan, duoda savo negerą energiją jam, sergantiems... tad kokia ten aura, sveiki gali po kiek laiko susirgti, jei susidubliuoja su ten buvusiais sergančiais...lįsti Česukų piramidėn mirtinas pavojus- įrodykit, kad kitaip. gydytoja G.

  30 gruodžio, 2012
  MARANATHA

  ŠVENTVAGYSTĖ ČESUKUOSE - MERKINĖS VADINAMOJE PIRAMIDĖJE MERKINĖS PIRAMIDĖS( ČESUKŲ) KOMPLEKSE PAMĖGDŽIOJAMOS APEIGOS ATLIEKAMOS KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIOSE. Tenka konstatuoti, kad iš tikrųjų ant trijų medinių kryžių matosi kryžmėse: širdis, akis, paukštis. Tie ženklai rodo, kad nukryžiuoti:Jėzaus širdis ant kryžiaus( antrąkart dabar) , visareginčioji(DIEVO TĖVO) akis ir balandis, kaip Dievo Šventosios Dvasios simbolis. Tie kryžiai buvo pavadinti Švč. Trejybės kryžiais.Viską “nukryžiavus” lieka plati erdvė ANTIKRISTO veikimui Česukų piramidės komplekso valdose. Veikimą sustiprina Žėkų klusnumas ir paklusnumas ANTIKRISTO užgaidoms. Ką jis sumano, tą greit jis vykdo raganavimo būdu per savo agentus žmones ir titanus.Agentai pritraukia turtuolius, įtakinguosius per titanus( Antikristo agentai). Titanai plačiai aprašomi Žėkų raštuose.Raktas: Titanai – Merkinės piramidė.Šventvagiškos patyčios ir iš kumunijos. Piramidės devas titanas trikojuje inde tyčiojasi iš Kristaus konsekruotos kumunijos.Raudonam piramidės rate pastatė trikojuje kelias vazeles: Povilas Žėkas atsako į savo paties užduotą klausimą:"Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu? Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata." Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas : Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“ Ar tai ta šeima, kuriai vadovaus Tavo, Povilai minima dvasia. Atseit titanas? Valdys ne dievas, o kažkokia dvasia. Dvasios valdo mus šeimomis tik PIKTOSIOS ARBA VADOVAUJAMOS ANTIKRISTO.

  23 spalio, 2012
  Ieva

  Piramidinikas Povilas Ž. nemeluoja Titanų būstinė Merkinės ( Česukų)piramidė: Taip Povilas Žėkas rašo:"Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys...." :" "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ Titanai: Atsiradimas: • >>Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. • Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras. Gebėjimai: • Titanų oda yra labai stipri išskyrus kaklo zonoje. Titanai yra greitesni už vampyrus, taip pat už juos stipresni ir gali atlaikyti daugiau smūgiu ir ilgiau nepavargsta. • Titanų rega, klausa ir uoslė yra keliasdešimt kartų geresnė negu gyvūnų, ir tik šiek tiek geresnė negu vampyrų. • Titanai dažniausiai turi po vieną, o labai seni Titanai, ir po dvi galias. •Titanai yra nemirtingi, jie atsparūs ligoms ir greitai gyja. • Atsparumą ligoms Titanai gali valdyti, jeigu nori, jie gali susirgti bet kokia liga ir greitai išgyti.>> Aišku kodėl reikėjo iškraipyti kryžius , Merkinės piramidės valdose . Povilo minimi titanai čia nori prisirašymo iš mūsų į jų širdį, kuri yra po piramidės karkaso vožtuvu - ratų centre ...

  26 liepos, 2012
  MARANATA

  Teisingai Vaidas iš Sirijaus perspėja : "Paprastai mes meldžiamės,kad angelai suvaldytų katastrofas, kad jos būtų kuo ramesnės...Kviečiu gyventi ramybe, ryšyje su Tikruoju Dvasiniu Tėvu. Ne su kokiu nors Tėvu, kuris turi Tėvą...Vaidas" Na taip, tikrai Povilas Ž. rašo kažką ne taip. Puikuojas: " Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." Nuo kada titanų informacija tokia aukšto lygio? "Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai." „Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms. Būtent minimu laikotarpiu ir prasidėjo NEW AGE era. Jų pradiinkai buvo H.P.Blavatskaja, A. Besant, A. Bailey, R. Steiner. Šis judėjimas prasidėjo nuo kontaktų su dvasinėmis būtybėmis. Blavatskaja, NEW AGE pirmoji pradininkė rašė, kad tikrasis pasaulio dievas yra Liuciferis. Ji teigė bendraujanti su juo, per diktavimus. Vadinas Dievo Motina La Salette apreiškime buvo teisi, visi jos žodžiai išsipildė. Ir kaip matome po to išplito šis ezoterinis New Age mokymas po visą pasaulį, jį perėmė net didžiųjų valstybių lyderiai, buvo kuriami ezoterikų klubai, apeigų centrai, ložės. Masonų ložė taip pat perėmė pagrindines ezoterikos ir teosofijos teorijas. Išleista galybė knygų apie ezoterinę praktiką.“ Raganavimas Lietuvoj ne prieš gerą.

  5 balandžio, 2012
  Jumajo

  BESILANKANTYS MERKINĖS ( ČESUKŲ) „ PIRAMIDĖS“ ŽĖKŲ ŽEMĖS VALDOSE IŠTIKRŲJŲ NEPAMATĖ DEMONIŠKŲ TITANŲ ŽENKLŲ. NESITIKI , KAD SUPRATO, KĄ DARO MERKINĖS ( ČESUKŲ) PIRAMIDĖJE TIE LIETUVIAI , KURIE PASIRAŠĖ UŽ JĄ. DAR IR DABAR APAKINTI VORATINKLIO NEMATO. Lietuvoje vienintelė tokia garsioji Česukų stripinyčia, kurioj taip ryškiai reiškiasi titanai( satanai). Pastolius vadina piramide. Povilo aprašomi devai titanai gali mus apmulkinti tik tada, jei pameluoja, o mes patikim tom jų kvailystėm... Česukų "piramidės" valdose daug melagingų ir šėtoniškų ženklų: raštai apie titanų devus, jų energijas. Kryžiai, pati stripinyčia - tik pastoliai, o įrodinėjama, kad tai piramidė. Kiekvienam , net ir protiškai atsilikusiam aišku, kodėl stiklinis gaubtas ant strypų voratinklio formos. Visa tai bendrai paėmus - metalurginė budelė. Šuo, katė ir patys žėkiukai - titanų aukos. Dauguma nesupranta, kad jiems tarnauja, nes nepaklusnūs tikrajai savo Bažnyčiai ir Biblijai. Žėkai surašė savo liuciperiškąją titanų . POVILAS ŽĖKAS pagal ją bando mus visus vesti, sakydamas raštuos pats apie save, kad Povilo informacijos neverta lyginti su kitomis.Taip pats save išduoda, kad elgiasi pasipuikuodamas prieš Dievą Sutverėją, o garbina , traukia magijom mus , kad garbintume "PIRAMIDĖS KŪRĖJĄ TITANŲ TITANĄ". TIKIUOS NE IŠ VISŲ TAI SULAUKS, NORS APIE PASAULIO PABAIGĄ KASDIEN ŠAUKS! TAI ŽĖKAMS REIKALINGA, KAD ŽMONĖS PASTATYTŲ RŪSĮ . Matomai, kad maistas nesugęstų, kuris šaldytuve netelpa. Lažinames! Ne mums stato, o sau iš mūsų aukų. Pradžioje melavo , kad viskas veltui. Pasirodo, kad pagrindinis pragyvenimo šaltinis tos aukos, valdos plėtrai - titaniomanijai skleisti... . ŠI TITANIOMANIA ČESUKUOSE YRA PASAULIO PABAIGA TIEMS, KURIE PATIKĖS NE VIEŠPAČIU DIEVU SUTVERĖJU, O MERKINĖS PIRAMIDĖS KŪRĖJU, LAISVAI PATIKĖS JIEMS SAVO DVASIĄ! AMEN!

  22 vasario, 2012
  Artūras J.

  ŽINIA NEVYNIOJANT Į VATĄ DVASIOMS PAGROBT TITANŲ ARBA DEMONŲ VORATINKLIS ČESUKUOSE Liuciferio titanai apie kuriuos P. Žėkas rašo, kaip apie devus ,nori užvaldyti visą Lietuvą per savo masalą – pastolius Česukų sodybos voratinklyje. TITANAI SUKŪRĖ MASALĄ - TĄ JAUKĄ ŽMONIŲ DVASIOMS ŽĖKŲ SODYBOJE.TAI VEIKSMINGAS MŪSŲ DVASIŲ NAIKINIMUI MERKINĖS "PIRAMIDĖS" VORATINKLIS.Į ŠĮ DEMONIŠKĄ VORATINKLĮ ĮSIPAINIOJO NE VIENAS LIETUVIS AR KITATAUTIS. " Povilas Žėkas pats apie save rašo : "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." Vėliau Povilas Žėkas tęsia : "Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys...." Nuo kada titanų arba demonų informacija aukščiausiojo lygmens ? Kas taip nustatė? Argi ugnis kada nors kalba? Titanų devas tėvas Liuciferis? Titanams arba demonams rūpi, kad ta informacija įkvėptų žmones taip, kad jie priimtų sprendimus tokius, kokius pageidauja tie demonai. Pagal titanų užgaidas, vadovaujant jų apaštalams , priimti sprendimai jiems bus teisingi. KAIP DABAR AIŠKU IŠ PASTARŲJŲ RAŠTŲ – BIBLIJA JIEMS PRIEŠAS! SARMATA DĖL TOKIOS PUIKYBĖS NUODĖMĖS. LIUCIFERIS DĖL JOS IŠVYTAS IŠ DANGAUS.TAČIAU MERKINĖS PIRAMIDĖS VORATINKLYJE SARMATA NEEGZISTUOJA. LIUCIFERIO TITANAI TOLIAU TĘSIA SAVO MISIJĄ PER PUIKYBĖS IŠTROŠKUSIUS APAŠTALUS. "Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Dar Povilas Žėkas : ”Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.” Tėvo titano žodis įskiepytas į tą Liuciferio komuniją ( nori su juo suvienyt ragaujančius). Povilas Žėkas rašo : "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą,.......bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." Ar tai ne įrodymas, kad Merkinpiramidės valdytojas su Žėkais priešaky yra titanas? Ar Povilas kažką slepia, rašo belenką? Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai. Titanai sukūrė tą legendą, kad jų sugalvotas devas tėvas yra aukščiausias. Komunija( vienybė) taip pat. Tie monstrai titanai pražuvo per puikybę, buvo išvyti Dievo Sutverėjo, o piramidės karkaso voratinklyje įsitaisė save vadindami kūrėjais. Sukūrė masalą mus privilioti - pastolius iš metalo, kuriuos pavadino piramide. Argi tai piramidė, kurios pagrindą sudaro keli metalo strypų pastoliai? Tie strypai apgaubti voratinklio formos metalstiklo gaubtu. Titanų masalas yra strypai po voratinkliu žmonių dvasiai sunaikinti... Povilo devai valdo sielas pagal jo raštus tik be dvasios, o krikščionių Dievas SUTVERĖJAS turi ryšį su savo vaikais per jųjų DVASIĄ su savimi . Jei turite akis - matykite, jei turite ausis - girdėkite, ką sako Jūsų parapijų padorūs tikintieji apie tą Merkinės " piramidės " kūrėją titaną, kuris save laiko devu . Povilas vykdo tų titanų valią ,nes labai nori kalbėtis su titanų devu tėvu – „piramidės“ kūrėju. Pats prašo to ryšio su AUM šūksniais, joga, atiduodamas pagarbą neaiškios kilmės širdžiai pastolių viduje.Titanas arba demonas, žinoma , neva atsiliepia į Povilo šūksnius, atsako mintimis į pastarojo klausimus. Supraskit mintimis: ką nori išgirsti, tą išgirsta... .Kadangi titanai - demonai bijo dienos saulės šviesos, tai pataria statytis bunkerius(rūsius) po žeme. Titanai su piramidininkais bijo Dievo Sutverėjo, tad organizuoja žinią apie pasaulio pabaigą. Jie dalinai teisūs. PRARADUS DVASIĄ , KURI SKIRTA BENDRAVIMUI SU DIEVU SUTVERĖJU, BELIEKA TIK BENDRAVIMAS SU TITANAIS ( SATANAIS). TAI IŠ TIKRŲJŲ GALI TAIP ATSITIKTI TIEMS , KURIE GARBINA TITANUS " PIRAMIDIEJE". TOKIA PASAULIO PABAIGA JAU PRASIDĖJO ČESUKUOSE PRIEŠ DEŠIMT METŲ ŽĖKŲ SODYBOJE! TAI SPĄSTAI MUMS VISIEMS - MŪSŲ DVASIOMS PAGROBT! BEDVASIUS LENGVA VALDYTI TITANAMS ARBA DEMONAMS ČESUKŲ VALDOSE, PIRAMIDĖS PASTOLIUOSE PO VORATINKLIO FORMOS METALSTIKLO GAUBTU! VADUOKIMĖS KOL DAR LAIKAS!

  20 vasario, 2012
  Valdas - DOVANA TIKINTIEMS

  To Aleksas , komentatoriams XXXL 12:19 02.14.2012 " MERKINĖS PIRAMIDĖS TITANŲ ARBA DEMONŲ IŠDAIGOS ČESUKŲ VALDOSE Jei įdomu ir rūpi Merkinės " piramidės" titanų , Povilo dievukų išdaigos plačiau skaitykite google pagal raktinius žodius: 1. Klauskunigo.lt ( vietoj raktiniai žodžiai: Merkinės piramidė, nuodėmė, abortas. 2. Merkinės piramidė - titanai. 3.Dvasia - Merkinės piramidė. 4. Merkinės piramidė, klausimai - atsakymai. 5. Merkinės piramidė ir New age, sinkretizmas. 6. Egzorcistas.lt ir kitus, iškilusius klausimus skaitymo eigoje. 7. Merkinės piramidė ,pasaulio pabaiga. Povilo Žėko raštai apibūdinami, kaip klaidamokslis. Knyga" Žodis, apšviečiąs pasaulį" taip pat. Klauskunigo.lt pataria visiems nepailsti, ieškoti, netingėti...Sekmės!" "Knygoje " Žodis, apšviečiąs pasaulį" ( puikybės manija pavadinime) ir savo raštuos Žėkas Povilas su Ona rašo, kad dvasios valdys po 12 sielų. Tos dvasios titanai arba demonai. Dabar čia žemėjie jie stengias mūsų dvasias atimt, kad liktų tik sielos. Be dvasios, žinoma dvasingumas nulinis: tai tik kažkokie prašymai dėl sveikatos, AUM arba neva Amen kartojimas, kuris reiškia : Pritariu. Įsivaizduokit, žmonės Merkinės piramidės stripinyčioje paragauna Liuciferio komunijos( susivienija per ją) , užgeria vandens, palaksto „čiakriniais“ ratais , pasimeldžia prie satanistinių kryžių, pasirašo už vienybę su titanais „ širdžių šventovėje“. Vėliau neva šaukia Aum arba pritariu, baigta. AUM - pritariu kelis kartus, kap matėm per TV giedojo Povilas tą AUM daug kartų. Amen supranta Dievas Sutverėjas, o Aum tik okultistų New age šėtonas ir Merkinės „piramidės“ Kūrėjas Titanas, kuris Žėkams prisistato devu. Merkinės "piramidės" karkase po stikliniu voratinklio įvaizdžio gaubtu žmonės laisva valia atiduoda savo dvasią titanui ( satanui) kūrėjui. O tai ir yra TIKROJI PASAULIO PABAIGA MŪSŲ DVASIOMS! Be dvasios joks žmogus negali bendrauti su Dievu Sutverėju, o tik su " Merkpiramidės " kūrėju..titanu. Jis vampyruoja ne tik apsilankiusius Žėkų valdose, bet , kaip liūdytojai rašo, kad įsibrauna net į aplinkines bažnyčias, kad neva pakrautų Liuciferio komuniją ir vandenį. Tokios nematomos plika akimi titanų išdaigos Merkinės „ piramidės“ pasėkoje.Totali vampyrizacija. Bėkim!" LABAI DĖKUI DIEVUI ŠVENTAJAI DVASIAI, KURI APŠVIETĖ AR DAR APŠVIES MUMS PROTĄ PER ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANĄ : ŽINOJIMĄ. New age demonų įrankis.Šį įrankį piramidininkai naudoja žmonių atviliojimui,kaip masalą...ATSIGRĘŽKIME Į DŠDvasią!

  14 vasario, 2012
  Jumajo

  ATSAKYMAI DAUGELIUI APIE TITANUS ARBA DEMONUS ČESUKŲ " PIRAMIDIEJE" Algimantas „Kas mintimis kalbasi su Dievu, tam normalia kalba reiktų pakalbėti su psihiatru. Ir nedelsiant. Na , o kokius namus pasistatė iš legvatikių naivių žmogelių pinigų, pažiūrėkit nuotraukoje.“ GRAŽŪS NAMAI, GERAI MATOSI. Vėtrėje radau įdomų komentarą . "fizikos mokslų daktarė L.K. per paskaitas pasakojo, kad Velniai ir Dievybės sudaro voratinklį - sietą , jog sielos nepasiektų dangaus. Merkinės piramidės viršuje taip pat suapvalintas sietas - voratinklis.“ TIKRAI! Sandesh "Va va... Gerais ketinimais kelias į pragarą grįstas. Žmonės pagal save pritaikė piramidę. Pasidarė savo dievukus, savo stabukus." ŽMONĖMS NIEKO NEAIŠKINAMA, RAŠTŲ NESKAITO, NESUPRATO TITANŲ DIEVO. Vėjūnė:“ Sekmadienį apsilankiau Česukuose.Nebuvau mačiusi piramidės po kupolu. Ir žinot ką?Labai keistai pasijutau. Man pasirodė,kad joje labai klampi energija ir ji neteka. Ji troški,gliti ,tarsi pelkeje vanduo ... Vėliau ilgai vaikščiojau po mišką,mėgindama apsivalyti.Dar ir vakar stypsojau apsikabinusi medį.“ NUVAMPYRAVO TITANAI. Vyskupas S. Tamkevičius dėl trišonės reikalingumo atsako taip: "Dievo malonei gauti jokie vamzdeliai nereikalingi. Kas bando "vamzdelių" ar kitokių daiktų bei veiksmų pagalba susirišti su "dieviška energija" ir panaudoti ją gydymui ar kitiems tikslams elgiasi kaip eilinis šamanas ar burtininkas. Čia nieko bendro nėra su katalikų tikėjimu. Kur atsiranda tikėjimo stoka, ten atsiveria žalia gatvė prietarams. Piramidės yra viena iš "New age" apraiškų, kuri nieko bendro neturi su rimtu tikėjimu." NRJ SPECIALISTAI IŠTYRĖ TĄ REIŠKINĮ, J. E. VYSKUPAS SIGITAS TEISINGAI ĮVERTINO TAI. „Užsiimdamas okultizmu ir siekdamas manipuliuoti antgamtiniu pasauliu žmogus žaidžia neleistiną žaidimą, siekia santykio su šėtonu. Tai gali pasireikšti nepageidaujamomis pasekmėmis, neurozėmis, psichikos sutrikimais, net apsėdimu. Reikėtų vengti dalykų, kurie neneša šviesos“, - perspėja dvasininkas A.Peškaitis." MERKINĖS „ PIRAMIDĖJE“ TAIP ATSITIKO, KAD TITANAI WAMPYRAI – PIRAMIDĖS KŪRĖJAI GARBINAMI, KAIP VIEŠPATS DIEVAS DANGAUS IR ŽEMĖS SUTVERĖJAS.DAUGUMA SUSIRGO TAMSOS GARBINIMU TITANIOMANIJA. „Povilas , žinoma nepasakoja tų visų titanų gudrybių patiklioms sieloms gaudyti, o apie tai rašo tik savo knygelėje ir dvasiniai skaitiniai google puslapyje. Viską... Besilankantieji net nenutuokia, kur kiša save, kam paveda ir atsiduoda net smerkdami savo buvusias bažnyčias kartu su savininkais.“ TAIP. APIE TITANUS ( DEMONUS) P. ŽĖKAS PRABILO VĖLIAU, KAI DAUGUMA ŽMONIŲ JAU BUVO PASIRAŠĘ UŽ VIENYBĘ SU DIEVU TITANU „ŠIRDŽIŲ ŠVENTOVĖJE“. Doremi:“ be to sutvėrėjas nesivargins kalbėtis su povilu vat, nežinau su kokia dievybe jis plepa,...“ KALBA PIRAMIDĖS KŪRĖJAS TITANŲ TITANAS, KALBANT KRIKŠČIONIŠKAI, TAI DEMONAS ARBA PIKTOJI DVASIA.POVILAS ŽĖKAS JUOS APIBŪDINA TAIP: ...." Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." IŠ RAŠTŲ MATOME, KAD POVILUI TITANAI YRA AUKŠČIAUSIAS DIEVAS TĖVAS. „ Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai.“ ARBA DEMONAI. P. Žėkas rašo:" Padėdama mums dvasia rūpinasi savo dvasinės šeimos sielomis." ... ):"'Tikrąja aukščiausiojo lygmens meile sielos myli savo dvasinės šeimos „galvą“ dvasią,...“ "Tikrąja aukščiausiojo lygmens meile sielos myli savo dvasinės šeimos „galvą“ dvasią, o ši meilę jaučia savo kūrėjui – Dievui. Tačiau dvasios taip pat myli ir žmones, kurie dalyvauja jų dvasinėms šeimoms priklausančių sielų tobulėjime. Žmonės patiria netgi dvasių meilę, jeigu ugdo jų sielas. Dvasios rūpinasi savo sielų „indais“ žmonėmis, net gali aplankyti mus – apsireikšti, atsiųsti mums gaivinančios energijos, sustiprinti mūsų kūnus. Kai kreipiamės į Dievą prašydami pagalbos, dažnai mums gelbsti dvasia, kurios šeimai priklauso mūsų siela. Taip pat dvasia siekia padėti mums vystytis, tobulėti dvasiškai: eiti meilės, pažinimo, katarsinės kančios keliu. Padėdama mums dvasia rūpinasi savo dvasinės šeimos sielomis." PRAGARE VISOS SIELOS PRIKLAUSO PIKTAJAI DVASIAI ARBA DEMONUI. JIS VADOVAUJA SIELŲ ŠEIMOMS, NEVA TAMPA KELETOS JŲ ŠEIMOS GALVA.TOS DVASIOS MYLI KŪRĖJĄ DIEVĄ – TITANĄ.JOS APSIREIŠKIA ŽMONĖMS , DUODA ENERGIJOSSUSTIPRINTI MŪSŲ KŪNUS.KAIP MATOME SIELOS BEDVASĖS PRIKLAUSO TITANO PIRAMIDĖS KŪRĖJO DIEVO DVASIOMS, KURIOS RūPINASI BEDVASĖMIS ŽMONIŲ SIELOMIS.PRARADUSIOS DVASIĄ SIELOS IŠ TIKRŲJŲ GALI BENDRAUTI TIK SU PIKTOSIOMIS DVASIOMIS. SU VIEŠPAČIU DIEVU ŠVENTĄJA DVASIA BENDRAUJAME TIK TURĖDAMI NEPEIKTINĄ, ŠVIESIĄ DVASIĄ. " Neverta pinigų laikyti bankų sąskaitose, nes vieną lemtingą dieną jie taps nebeprieinami: dėl techninių kliūčių sąskaitos bus „įšaldytos“. Būtiniausiais dalykais reikėtų pasirūpinti dar šiais metais nelaukiant 2012-ųjų nei pradžios, nei pabaigos.“ MATYT BUVO REKLAMA, KAD NETAUPYTUME PINIGŲ. PO TO ATSIRADO DĖŽĖ „PIRAMIDĖS“ VORATINKLINĖJE. x„Patikėjom, šaldytų produktų, čia pat rašo nebus elektros. Gal jau gana daktare.“ PAVARGO KŪRYBOJE. Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." IŠ TIKRŲJŲ LIUCIFERIS PER TAMSOS DEMONŲ PRANAŠUS NORI MUS VISUS UŽVALDYTI.

  11 vasario, 2012
  Artūras J.

  Merkinės piramidės atsiradimas: klasikinis egzorcizminis atvejis: Užuojautai alfa To Ivanas "Ivanas 02.01.2012 Šitas berniukas pavarde ŽĖKAS tikrai žino,kad bus pasaulio pabaiga nes jo giminaitis iš tėvo pusėa MVD podpolkovnikas GINTAUTAS ŽĖKAS mokėjo padaryti "puikų konjaką" iš lenkiško medžio spirito,nuo kurio mirė jis pats ir,jo draugas Bakšys irgi podpolkovnikas,o štai šių abiejų draugas MVD polkovnikas KAZYS VOSYLIUS pasaulio pabaigą at šventė dar sovietmečiu.Šitiems dviems pasaulio pabaiga atėjo vėliau,mat jie buvo jaunesni už pulkininką. Pastaba ,-podpolkovninko brolis veikiamas medinio "konjako" pasikorė." Viskas aišku. Egzorcistai Žėkams tikrai reikalingi, nes ten , kur miršta ne savo mirtimi, tai velniavos ir toliau vyksta. Tokių atvejų visame pasaulyje tūkstančiai. Pranešiu Arnoldukui iš Rūklos, gal išlaisvins nuo tų demonų, kurie tuos žmones paties Ivanai paminėtus nuskriaudė, teilsisi jie ramybėje... Žėkai skubiai kreipkitė į L EGZORCISTŲ Asociaciją.Jūsų giminėje siautėja demonai apsimetę devais , pasivadinę titanais... Gal kas anksčiau , kaip ir dabar užsiiminėjo burtais ar nekromantija, okultizmu. Onute ir Povilai, žinau, kad lankėte okultistų paskaitas Alytuje, Kaune, patariu išsilaisvinti, nes tai sustiprina demonų veikimą. Knyga " Aklas aklųjų vadovas" kaip tik jums, brangieji buvę krikščionys Žėkai. Ivanui dėkui! Atskleidėte visiems , kas yra tas Žėkų devas titanas (satanas). Belieka melsti ir prašyti egzortų. Užuojauta | 2012 sausio 25 "dorė nenusiminkite, brangieji, aš visus atsakymus apie tą titanų piramidę , jos pragaištingumą gavau: Panevėžio Vyskupijos Klausimai- atsakymai, Panaros svečių knygoje,Klauskkunigo.lt,Marijos Radijas atsako šeštadieniais 10 val.Tereikia tik paklausti, jei nerasite minėtose vietose atsakymų." Kaip suprantu Česukuos pastatytas voratinklis žmonių sieloms gaudyti , o po juo , kaip masalas yra neva piramidės formos metalinis - vielinis karkasas. Jame stovi titanų pakrautas vanduo ir , kaip Povilas rašo neva tų titanų devo tėvo aukščiausias , švenčiausias sakramentas paplotėlių pavidale. Dauguma pasirašė, kad ta Žėkų vadinama " Širdžių šventovė" būtų jų užuovėja, kai nori ko nors paprašyti tų titanų. Povilas , žinoma nepasakoja tų visų titanų gudrybių patiklioms sieloms gaudyti, o apie tai rašo tik savo knygelėje ir dvasiniai skaitiniai google puslapyje. Viską... Besilankantieji net nenutuokia, kur kiša save, kam paveda ir atsiduoda net smerkdami savo buvusias bažnyčias kartu su savininkais. Trys kryžiai( rekomenduoja pro juos įeiti, kaip pro bromą) vadinami Švenčiausios Trejybės kryžiais. Ant kiekvieno atskirai nukryžiuota : Jėzaus širdis, Dievas Tėvas( akis) ir Dievas Šventoji Dvasia( balandis). Klauskunigo.lt mini, kad tai teologinis nesusipratimas. Taip niekada nebuvo. Vadinas, kad titanai po tais ženklais nukryžiavo net visą Dievą Švenčiausiąją Trejybę ir taip tikrina " šiaudinių " krikščionių ištikimybę Kristaus Dvasiai garbindami titaninę tamsą ...Užuojauta visiems, kurie atsisakė savo Bažnyčių, o save patikėjo titanams per jų New age raganius. Apie tai rašo vyskupijų įgaliotiniai, kiti kunigai. Manau, kad per mažai. Reikia daugiau kalbėti ir aiškinti tikrovę...." Gelbėkim įkliuvusius į titanų nasrus maldomis ir kalbėdami.

  2 vasario, 2012
  TOTUSAVE

  Žėko kuruojamos Merkinės piramidės devas, kaip dabar sužinojome iš jo raštų Dvasinė informacija Česukų piramidės reklaminiam puslapyje , yra titanų sukurtas. Beje , kaip supratau, iš Virgio komentaro, kad jis yra baisuoklis vampyras.Apie jį radau: Ziges nuorodoje pažinimo kelio komentaruose: "Kur gi žmogus buvo dingęs visą tą laiką?. Būtent tada įvyko vieningos žmonijos išskirstymas į dievus ir titanus. Pirmieji išėjo, o antrieji – liko. Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai. Žmogaus istorijoje prasidėjo žvėrių periodas. Tačiau dievus gali įveikti tik žmogus ir prieš 32 tūkst. metų prasidėjo palaipsninis žmogaus atstatymo procesas. Tie, kurie kažkada išėjo, harmonijos neturėjo. Savo likimą jie turėjo kurti priklausomai nuo to, kas gyveno žemėje. Dievai bandė grįžti į žemę, tačiau ji jų nepriėmė. Maža to, jie negali grąžinti atgal savo šaknų, jie gali užimti tik mūsų šaknis." Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“ Svais rašė: Dar dėl Povilo ir piramidės... Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus "sakramentus"? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti "sakramentus", jei ne Liuciferis? Nenustebčiau, jei užsiaugintų barzdą ir pasiskelbtų pranašu, kuriam tuos įgaliojimus Dievas davė... Nepamirškit, kad bus pilna apsimetėlių ir didžių stebuklų vykdytojų. Juk ir Liuciferis buvo šviesos nešėjas." TAD SIŪLAU PLAČIAU PASIDOMĖTI< AR MERKINĖS PIRAMIDĖ YRA MUMS PRIIMTINA SIELOS IŠGANYMUI: SKAITYKIME PANEVĖŽIO< KAUNO<KAIŠIADORIŲ KLAUSIMAI- ATSAKYMAI PUSL. , KLAUSKKUNIGO.LT, PANAROS SVEČIŲ KNYGOJE,MARIJOS RADIJUJE per laidą šeštadieniais 10 val. "Klausk drąsiai".ATSAKYMAI BUS GAUTI TEISINGI.

  3 gruodžio, 2011
  Paulius

  Jezus Kristus-Meile, Meile, Meile, niekam daugiau Meile nepriklauso, nuosirdi malda, stengimasis gyvent su teisybe, pasitikejimas Dievo Tevo gailestingumu,nebijokit

  5 lapkričio, 2011
  TOTUSAVE

  “TOTUSAVE Urbokida išmintingai rašo ir perspėja mus aklai neklausyti kiekvieno kalbančio belenką: “Bet jei nieko nežinai, tai pradedi tikėti, kad Merkinės piramidė išgelbės pasaulį… Nieko asmeniško, bet man gaila sudarkyto kraštovaizdžio… Suprantu, kad Dievas pakuždėjo, bet yra kam Dievas pakužda iššaudyt savo griupiokus…Gal ne veltui yra tarpininkai – dvasininkai – kad nefiltruotos žinutės žmonių nepasiektų…” Ž. Povilas aklai klauso tik devo Titano( satano). Trokšta jam tarnauti , gundo mus su W piramide… TV laida ” Nuodėmių dešimtukas” rodė raganas, raganius( wedmanus) – Leopoldą M. ir Povilą Ž.. Ona ir Povilas Žėkai lankė ezoterikų paskaitas. Aišku.Tikriausia tai jaunuolį paskatino pačiam palinkti link burtininkavimo magijos. Paskata įnešusi sumaištį , paskatinusi klausyti titanų nuo hilerio A.Orbito. TV “Nuodėmių dešimtukas” Merkinės piramidės valdytojus įvertino, kaip užimančius 1-ą vietą tarp kitų burtininkų(wedmanų). Įsivaizduokit – pralenkė net vyriausiąją raganą Viliją Lobačiovienę. ” Lietuvoje tokio garbingo titulo gal tik vienas žmogus vertas, kuris galėtų nešioti atpažinimo ženklą su užrašu: WEDMEN POVILAS ŽĖKAS. Žymenys reikalingi, kad raganius nesumaišytume su bažnytininkais.” WEDMANŲ BŪSTINĖ MERKINĖS(ČESUKŲ) PIRAMIDĖ PO STIKLINIU GAUBTU!” BAŽNYČIA KALBA DIEVO JĖZAUS KRISTAUS VARDU, O NEW AGE WEDMANAI , SAVO BŪSTINĖJE MERKINĖS PIRAMIDĖJE – DIEVO TITANO LIUCIFERIO ŠIRDIM!!!TOS ŠIRDIES ATVAIZDAS PIRAMIDĖS KARKASO RAUDONAM RATE."

  4 birželio, 2011
  Jumajo

  Dvasios aidų, 2011 05 29 20:57 Evaldas “Aš tai manau, jog pagoniškų kryžių apskritai nėra. Tokio daikto nėra. ” Sveiki, skirtumai! Iki Kristaus visi kryžiai buvo pagoniški. Priešais Merkinės piramidės gaubtą , kieme stovi trys mediniai kryžiai su pagoniškais motyvais. Ant jų kiekvieno atskirai pritvirtinta širdis, akis, paukštis. Jie pavadinti Švč. Trejybės kryžiais. Neva ” nukryžiuota” Dievo Švenčiausioji Trejybė: Jėzus Kristus, Dievas Tėvas ir Dievas Šventoji Dvasia.Tikrumoje buvo nukryžiuotas tik Dievo Sūnus Jėzus Kristus. Jo mirties kryžius vaizduojamas su mūkele ar visai be nieko taisyklingomis kryžmėmis. Prikalimas prie kryžiaus širdies, akies, paukščio yra satanizmo išraiška. Vadinasi, kad Česukų teritorijoje stovi ne Kristaus( pagoniški) kryžiai su satanizmo apraiškom juose. Pažinimo kelyje Jurgis B rašo: “Svais, VAIKELI, ant kryžiaus buvo nukryžiuotas tik vienintelis Dievo Sūnus Jėzus Kristus, nes Jis vienintelis turėjo fizinį kūną. Kryžius, tai mirties ženklas. Kristus mirė, tai reali istorija, todėl Jo kryžių krikščionys garbina. Per tą kryžių mes garbiname patį Viešpatį Jėzų Kristų. Turbut dar prisimeni mano pirmtako Jurgio žodžius: ” Garbinu ir šlovinu, Tave Jėzau Kristau, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį”. Ant to kryžiaus gali būti vaizduojama : Kristaus atvaizdas, visai nieko, nes Viešpats Jėzus Kristus prisikėlė. ALELIUJA! Merkinės piramidės kryžiuje , kuris neva vaizduoja Dievo Sūnų, kažkodėl pritvirtinta ŠIRDIS. Kodėl? Širdis paprastai tapatinama su SIELA.Tai reikštų, kad Kristaus Siela ar Jo net Širdis dabar yra iš naujo nukryžiuoti. Apie Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios nukryžiavimą, tai negali būti net jokios kalbos. Visa Dievo Švenčiausioji Trejybė nukryžiuota negali būti. Juk jie niekada nemirė. Širdies, paukščio, akies prikalimas ant pagoniškų kryžių kvepia SATANIZMU. Pažinimo kelyje apie tai Saliamonas rašo: “Man atrodo su tais kryžiais yra taip: Povilas užsakė tris “belenkokius” medinius kryžius, o koks nors tų kryžių drožėjas pridrožė tai, kas jam šovė į galvą. Gal vienodų daryti nenorėjo tai ilgai nemąstęs “nukryžiavo” visą Trejybę. Kadangi anas labai giliai į simbolių prasmes nesigilino, o Povilas nebūdams kataliku – tuo labiau, tai ir gavosi toks lepsusas. Nenorėčiau tikėti, kad čia tame yra kažkokia konspiracija, tiesiog žioplokas žingsnis. Dauguma skulptorių yra pusiau pagonys, todėl kai jie ima interpretuoti kažką, tai rezultatai daug ką šokiruoja.”

  31 gegužės, 2011
  Valdas

  "DABAR VISIŠKAI AIŠKU, KAD TAI MEILĖ TAM GARSIAJAM TITANUI ČESUKUOSE" ir "O kodėl pragaro negal būti paminklas ta česukų piramidė?" Merkinės piramidės karkasas po stikliniu gaubtu su trim pagoniškai satanistiniais mediniais kryžiais - gali būti paminklas LIETUVOS PRAGARUI. PAGAL KNYGĄ " AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" ČESUKŲ PIRAMIDĖ YRA PAMINKLAS PRAGARUI, JOS DIEVUI TITANUI! Ji turi auklėjamąjį pobūdį netgi tikintiems, kad galėtų rinktis: Kristus arba Titanas! Apie Kristų skaitykite EVANGELIJOJE, o apie Titaną: Didžiųjų permainų metas: 2013-2015 Dvasinė informacija - 2011 (2) papildyta 2011-05-05 Dvasinė informacija - 2011 (1) Povilo Žėko raštai google. Rinkitės. Okey!

  29 gegužės, 2011
  Alina

  Labai graži bažnyčia.Prašau joje melstis, kad nebūtų klaidinami žmonės Česukų piramidės karkase po stikliniu gaubtu devo tėvo povilo vadinamoje bažnyčioje.Čia išjuokiami sakramentai, kuriuos paliko Kristus.Česukų piramidės skaitiniuose raš Povilas:"Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata."Manau, kad tokio sakramento Dievas nekūrė. Visi tikintieji Dievo Tėvo dvasioje yra veikiami Šventąja Dvasia, kuri , deja, Česukuose nukryžiuota, nors niekada taip nebuvo.Dievas Tėvas čia taip pat nukryžiuotas. Taip pat to nebuvo.Krikščionims nepatartina atlikti piramidės karkase ritualus.Nebent iš tolo paveizėti, kaip atrodo bažnyčia, kuri pastatyta pačiam nelabajam.

  30 balandžio, 2011
  sandra

  puiki musu baznycia:D

  2 balandžio, 2009

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *
Įspėjimas!
Jūsų adresas užregistruotas: 34.239.147.7
TPL.lt nekontroliuoja trečiųjų asmenų pateiktų komentarų turinio ir neatsako už jį.
TPL.lt svetainėje paskelbti trečiųjų asmenų komentarai atspindi išimtinai tik trečiųjų asmenų nuomonę.