Muziejai, galerijos

Ši kategorija skirta žmonėms siekiantiems nuolat tobulinti savo asmenybę, besidomintiems menais, kultūra, istorija. Lietuvoje yra daugiau negu 100 įvairiausių muziejų ir gausu galerijų. Ieškantiems dvasinio peno žemiau pateikiame informaciją apie juos.

Linkime atrasti dar negirdėtus ir prisiminti užmirštus Jums įdomiausius muziejus bei galerijas ir įsileisti į save dalelę didybės alsuojančios juose.

Tremties ir rezistencijos muziejus 0
Mu­zie­jus ren­ka, kau­pia, sau­go ir eks­po­nuo­ja pra­ei­ties re­lik...
Plačiau


J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus 0
Muziejus įkurtas 1995 m. bute, kuriame 1920–1933 m. gyveno rašyto...
Plačiau


Lietuvos švietimo istorijos muziejus 2
Pedagoginį muziejų, vieną seniausių muziejų nepriklausomoje Lietu...
Plačiau


Lietuvos sporto muziejus 0
Ekspozicija supažindina su Lietuvos sporto istorija nuo ištakų ik...
Plačiau


P. Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejus 0
Muziejaus rinkinį sudaro: Lietuvių tautiniai muzikos instrumentai...
Plačiau


Maironio lietuvių literatūros muziejus 0
Maironio lietuvių literatūros muziejus įsteigtas 1936 metais poet...
Plačiau


Pašto, telekomunikacijų ir informatikos muziejus 0
Ryšių istorijos muziejaus pastatai, kaip ir Kauno rotušė, pastaty...
Plačiau


Kauno paveikslų galerija 0
Galerijos rūmai pastatyti (architektai L. Gedgaudienė, J. Navakas...
Plačiau


Mykolo Žilinsko dailės galerija 0
Galerija pastatyta 1989 metais (architektai E. Miliūnas, E. Kisie...
Plačiau


Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus 0
Muziejus įkurtas 1921 m. gruodžio 14 d. Nacionalinis M. K. Čiurli...
Plačiau


1 2 3 4 9