Lankytinos vietos > Kaunas

Kauno paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1

Ne visi žinome, kad šios bažnyčios istorija yra sudėtinga, ypatinga architektūra ir bažnyčios simbolika. Nors bažnyčia labai didelė ir erdvi, kiekvienų pamaldų metu, ypač savaitgaliais, čia ji būna pilna tikinčiųjų, turistų.Taip pat bažnyčioje yra vykdomos ne tik pamaldos, bet ir koncertai bei parodos.

IstorijaPrisikelimo baznycia

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 metais, 1922 m. kilo idėja Kaune, tuometinėje laikinojoje sostinėje, pastatyti bažnyčią kaip padėkos Dievui už atgautą laisvę simbolį. Tam tikslui 1929 m. sausio mėn. Kauno miesto savivaldybė padovanojo bažnyčios statybai 9475 kv.m sklypą, esantį ant aukšto Žaliakalnio šlaito. Vieta parinkta vadovaujantis geru matomumu iš visų Kauno pusių. Perduotame žemės sklype buvo įrengta laikina koplytėlė. Gausėjant parapijiečių nuspręsta pastatyti laikiną bažnytėlę.
Medinė bažnytėlė Aukštaičių gatvėje labai greitai iškilo ir 1928m. gruodžio mėn. 23d. buvo iškilmingai pašventinta. Laikinoji bažnyčia buvo medinio karkaso, tarpai sumūryti iš plytų. Ji buvo pailga, su iškyšuliu didžiajam altoriui, img_5134sienos iš išorės netinkuotos, o iš vidaus nutinkuotos, dažytos kalkėmis, nuo grindų iki 1,5 m aukščio – aliejiniais dažais. Lubose buvo įtaisyti elektriniai ventiliatoriai, stogas dengtas cinkuota skarda. Prie bažnyčios durų, ant stogo, buvo pastatytas gotiško stiliaus skarda dengtas bokštelis, užsibaigiantis dviejų metrų aukščio mediniu kryžiumi. Medinis kryžius taip pat buvo ir ant kito bažnyčios stogo galo.
Nors kiekvieną sekmadienį aukotos septynerios šv. Mišios, tačiau visų žmonių ir ši laikinoji bažnytėlė nesutalpindavo, todėl 1933m. ji buvo praplėsta ir įgavo dabartinę išvaizdą. Medinė bažnyčia buvo apmūryta, joje įrengti penki altoriai. Reikšmingas dekoro elementas – prancūziško stiklo vitražai, kurių autorius – prof. Stasys Ušinskas.
Projekto įgyvendintojai anuomet vargu ar numatė, kad Lietuva, statanti tautos prisikėlimo paminklą, taip pat eis kruvinu kančios keliu. 1940 m. laisvą Lietuvos dangų apgaubė Kertinis akmuogrėsmingi okupacijos debesys, atnešę Bažnyčiai, Tėvynei bei geriausiems jos vaikams be galo sunkių išmėginimų. Prisikėlimo šventovė buvo daugybės negandų liudininkė. Išniekintoje bažnyčioje vietoje padėkos Dievui už laisvę ir nepriklausomybę dūzgė staklės, buvo vykdomi penkmečio planai, turėję tarnauti vadinamojo šviesaus komunizmo rytojaus kūrimui. Nuo aukštai iškilusio bokšto buvo nuplėštas kryžius ir jo vietoje iškabintas kompartiją šlovinantis lozungas „Slava KPSS“ – Šlovė Sovietų Sąjungos komunistų partijai. Tuo metu į Sibirą riedėjo tremtinių vagonai, nelygioje kovoje žuvo tūkstančiai Lietuvos partizanų ir atrodė, jog amžiams yra palaidotos visos mūsų viltys.
Sovietų valdžiai nusavinus statomą Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią, laikinajai bažnyčiai teko būti Kristaus KoliumbariumasPrisikėlimo bažnyčia visą sovietinį laikotarpį ir, vėl atgavus Nepriklausomybę, iki pat 2004 m. pabaigos, kai liturginio gyvenimo centras persikėlė į pašventintą Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią. Sovietmečiu bažnyčia neperstatyta ir esmingiau neremontuota. Reguliariai vykdyti tik einamieji atnaujinimo darbai.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pamatai statyti buvo pabaigti 1934 metais. Pamatus pašventino arkivyskupas J. Skvireckas, dalyvaujant valstybės prezidentui A. Smetonai. Jie į pamatus įmūrijo didoką iš Palestinos, Alyvų kalno, atgabentą kubo formos akmenį.
Prisikėlimo bažnyčios statybos darbus nutraukė sovietų okupacija: 1940 m. bažnyčia konfiskuota. Vokiečių okupacijos metais bažnyčia paversta popieriaus sandėliu. 1952 m. vasario 8 d. Stalinas pasirašė potvarkį, kuriuo nurodė nebaigtoje įrengti bažnyčioje įkurdinti radijo imtuvų gamyklą. 1988 m. prasidėjus tautiniam Atgimimui, visuomenė ėmė reikalauti bažnyčią grąžinti tikintiesiems. Vyriausybės sprendimu 1990 metais bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1997 m. lapkričio 9 d. Pirmosios šv. Mišios aukotos už mirusius šventovės statytojus bei rėmėjus, prašant Dievo palaimos bei palaikymo gyviesiems.

Štai kas buvo kalbama apie bažnyčios statyba:
“Visiems, kas tiki Lietuvos ateitimi, kas su ja sieja savo gyvenimą ir likimą – verslininkams, tikintiesiems, valstybiškai mąstantiems piliečiams – šios statybos pabaiga simbolizuoja Pasaulio lietuvių vienybę. Statinio prisikėlimas iš griuvėsių ne vieno širdyje įžiebia viltį, dvasios pakilimą, pasitikėjimą savo jėgomis, norą įveikti laikinus sunkumus.“

Kolumbariumas
Koliumbariume

Kolumbariumas, kaip ir visos rūsio patalpos bei bažnyčios interjerai, įrengtas pagal architekto Algimanto Sprindžio projektą. Naujajame projekte gerokai išplėstos viso rūsio panaudojimo galimybės (kurių nebuvo numatęs pirmasis pastato projektuotojas K.Reisonas.) Įrengtos baltos spalvos 48 cm pločio, 58 cm aukščio ir 80 cm ilgio nišos urnoms. 2006 m. lapkričio 4 d. į kolumbariumą perkelta pirmoji urna su Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojo kanauninko kun. Felikso Kapočiaus (1895–1971) iš Jungtinių Valstijų pargabentais palaikais. 2006m.– iškilaus visuomenininko prel. Mykolo Krupavičiaus palaikai.

Konferencijų ir parodų salėsParoda

Bažnyčios rūsyje (šalia kolumbariumo) įrengtos konferencijų ir parodų salės.
Parodų salė – patalpa būsimajam muziejui. Jame bus galima susipažinti su Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istorija (praeitimi ir dabartimi). Šiuo metu čia rengiamos parodos. Į konferencijų ir parodų sales galima patekti tik renginių metu.

Apžvalgos aikštelė

Ant Kristaus Prisikėlimo bažnyčios stogo įrengta 45×13 m dydžio terasa, nuo kurios atsiveria įspūdinga Kauno miesto panorama. Į terasą patenkama pro šonines duris į viršų lipant laiptais arba keliantis liftu. Šv. Mišių metu terasoje gali tilpti apie 2000 žmonių. Terasoje atidaryta koplyčia, kurios altoriuje įmūryta šv. Antano relikvija. Terasoje amžiną meilės priesaiką taria Žaliakalnio ir visos Lietuvos jaunųjų poros, čia mažieji Kauno gyventojai priima krikšto sakramentą. Tokia koplyčia yra vienintelė šalyje. Terasos aukštis 28 metrai (kaip 10 aukštų namas), į ją veda 186 laipteliai.Panoraminis vaizdas

Pasiekti įspūdingą objektą iš miesto centro galima ir restauruotu senovišku funikulieriumi.

img_5128

Terasa lankoma:
Vasarą:
pirmadieniais – penktadieniais 11.30–18.30 val.
šeštadieniais – sekmadieniais 11.00–18.30 val.
Žiemą:
pirmadieniais – penktadieniais 12.00–18.00 val.
šeštadieniais –penktadieniais 11.00–18.00 val.
Į terasą keliantis liftu – 5 Lt, lipant laiptais – 3 Lt, vaikams – 1 Lt.

Adresas:
Aukštaičių g. 6, Kaunas

Komentarai:

    Keliautoja

    Labai gražus vaizdas nuo stogo, tokia tobula vieta pasimatymui. :) O ir bažnyčios vidus kažkuo neįprastas.

    spalio 12, 2011

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *
Įspėjimas!
Jūsų adresas užregistruotas: 3.234.244.181
TPL.lt nekontroliuoja trečiųjų asmenų pateiktų komentarų turinio ir neatsako už jį.
TPL.lt svetainėje paskelbti trečiųjų asmenų komentarai atspindi išimtinai tik trečiųjų asmenų nuomonę.